ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Τα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από  τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως, ο ρόλος τους στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων είναι σημαντικός. Μία από τις βασικότερες παραμέτρους του σύγχρονου […]